FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty można dokonać:

I. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe)

II. Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl

III. Przelewem na konto bankowe FALT.

Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego od daty otrzymania od FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez FALT do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez FALT lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.